VERGOEDINGSMOGELIJKHEDEN

Via je zorgverzekeraar  

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden Mindfulness training en vitaal coaching training geheel of gedeeltelijk. Als je wilt weten of dit ook voor jouw persoonlijke situatie geldt, vraag dit dan na bij jouw verzekeraar.


Via de werkgever

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Zij kunnen via de verzuimverzekeraar dit soort trajecten vergoeden. Voorbeelden hiervan zijn trajecten rond stress, bore-out (=vervelen), burn-out klachten, stoppen met roken en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de werkgever, je leidinggevende of met personeelszaken.


Via de UWV

Indien je een uitkering ontvangt van het UWV informeer je bij je contactpersoon wat de mogelijkheden zijn voor vergoeding in het kader van herstel en re-integratie.


Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt kun je deze kosten inclusief de btw eventueel als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Nb. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat je met de coaching van start gaat bij jouw belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.


Voorwaarden

Als beide partijen het prettig vinden mag er, bij de coach-buitenwandeling, een hond worden meegenomen.

Betalen kan contant of per bank – NL21 ABNA 0450 6685 84

Je krijgt hiervoor uiteraard een factuur.