WERKWIJZE | TARIEVEN

Werkwijze:

  • Een telefonisch gesprek, ter kennismaking en oriëntatie. In dit gesprek bespreken we je motivatie, in relatie tot het betreffende vitaliteit- vraag/thema. Dit eerste telefonisch intakegesprek is gratis;
  • We maken een afspraak en kijken of er een “match” is en dan doet Maris Vita Coaching, op basis van het intakegesprek en je coachvraag, een eerste voorstel. De volgende gegevens worden genoteerd:  naam, e-mail, woonadres en telefoon;
  • Via e-mail krijg je een offerte; Na goedkeuring offerte, maken wij de eerste afspraak. Via e-mail krijg je een intake formulier coaching.
  • Aan de hand van het ingevulde intake formulier coaching gaan we, in de praktijkruimte, tijdens de eerste coach sessie, het doelformuleringsgesprek aan, gericht op oplossingen. We gaan op zoek naar jouw vragen of doelen;
  • De coach sessies vinden plaats in de praktijkruimte of in de natuur. Neem altijd je wandelschoenen mee!
  • Halverwege en aan het einde van een traject maken we samen de balans op in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd en de coachvraag is beantwoord.

Mijn coaching is gericht op patronen doorbreken, angst-, negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen en zelfredzaamheid. Doelstelling is om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen door de vitaliteit van de mensen te vergroten. Centraal daarbij staat het activeren van de eigen verantwoordelijkheid.

 

Maris Vita Coaching geeft géén behandelingen voor ernstige (GZ en GGZ) problematiek en zware persoonlijkheidsproblematiek. 

 

Tarieven (per 1 uur sessie)

Coaching en/of Access BARS® in de praktijkruimte of wandelcoaching buiten.

 

Individuele | 60 minuten sessie | € 65,- | incl. BTW 

 

Kinderen tot 16 jaar | 60 minuten sessie | € 35,- | incl. BTW

 

Moeder of vader met kind | 60 minuten sessie | € 85,- | incl. BTW

 

1 los (nazorg) coachgesprek | 60 minuten sessie | € 50,- | incl. BTW