WAT IS EEN COACH / COACHING

Historie

 

Coach

Coach is het Franse en later (rond 1500) het Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd. De bron van het werkwoord “to coach” is echter het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij/zij was naar waar hij/zij wil zijn. Rond 1840 werd het woord coach voor het eerst gebruikt bij de universiteit van Oxford Engeland, om een privé leraar aan te duiden die studenten voorbereidde op een tentamen. In 1889 wordt de term voor het eerst genoemd in de sportwereld om iemand die een roeiteam begeleidde aan te duiden.

 

Coaching

Coaching is een Engelse term die gemakkelijk voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Dergelijke synoniemen van die begeleidingsvormen zijn supervisie, mentoring, counseling, therapie enzovoort. De literatuur is niet eenduidig over een definitie. Coaching is in feite een specifieke vorm van begeleiden. Naast coaching bestaan er ook andere manieren om het begeleiden van mensen vorm te geven. Afhankelijk van de situatie en de omstandigheden moet steeds voor de meest passende vorm van begeleiding worden gekozen.

In de jaren van ’80 van de vorige eeuw werd het woord coaching geïntroduceerd in het zakelijke spraakgebruik In 1988 was coaching ingeburgerd. Het Amerikaanse Forbes Magazine verscheen toen met een artikel over Coaching genaamd: Sigmund Freud ontmoet Henry Ford.

Een definitie: Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen (resultaat-, oplossingsgericht) vooraf bepaald.

 

Kenmerken

Kenmerkend van een coachingstraject is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht. De coachee moet willen en kunnen! In het coachingstraject is de coach de leverancier en de coachee wordt “gecoacht”. De klant bepaalt het doel: de coach stelt vragen en geeft adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.